Homeopatibehandling av barn

 

Homeopati er ideelt for babyer og barn fordi det er en mild, men også svært effektivt medisinsk behandligsform. De små søte kulene er enklere enn mange andre konvensjonelle medisner å ta. Måten den homeopatiske medisinen er laget på, gjør at den er trygg å bruke for barn, inkludert for små babyer. Mer enn som så; homeopatisk medisin kan styrke immunforsvaret til dine barn gjennom hele barndommen.
Homeopati hjelper ikke bare når barnet er sykt. Det kan også hjelpe til å forhindre sykdom og gi støtte gjennom vanskelige perioder i livet.
 

Hvilke plager kan du trygt behandle hjemme?

Homeopati virker raskt på barn fordi de er så vitale! Akutte tilfeller som feks øreverk, halsbetennelse og forkjølelse kan raskt bli løst med den rette homeopatiske medisinen. Babyer bruker også å reagere raskt på homeopatisk behandling. Det finnes for eksempel midler for kolikk, plager ved tannfrembrudd og bleie eksem.
 

Homeopati og våre barns helse

Homeopati kan vise til en lang historie med meget gode resultater i behandling av barn og deres helseproblemer. Homeopati er den foretrukne komplimentære eller alternative medisinske behandlingen hos et økende antall foreldre. Varsom, hurtig, trygg og ikke vanedannende, er homeopati et særdeles godt behandlingsvalg for barn. I Norge, der homeoapti er en veletablert komplimentær behandling, utgjør barn 25 - 36 % av de som behandles hos homeopater (1, 2).

1. Steinbekk A, Fønnebø V. Users of homeopathy in Norway in 1998, compared to previous users and GP patients. Homeopathy (2003) 92, 3 - 10.
2. Vikseveen P, Steinsbek A. Changes in patients visiting an homoepatic clinic in Norway 1994 - 2004.
Homoepathy (2005) 94, 222 - 228.

 

Hva kan homeopati tilby?

Homeopati kan brukes til å behandle så godt som alle kjente barnesykdommer. Et økende antall forskningsresulater bekrefter homeopatiens effektive virkning ved ulike tilstander. Noen av de mest vanlige problemene som foreldre oppsøker homeopat for, er gjenntatte øre-, nese-, hals- og lungeinfeksjoner. Barn har ofte blitt behandlet med gjenntatte antibiotikakurer før de kommer til en homoepat.
Homeopatisk behandling hjelper barnets eget imunforsvar til selv å ta opp kampen, fremfor å støtte seg til gjentatte antibiotikakurer. Flere forskningsforsøk bekrefter homeopatiens virkning i slike tilfeller (3-5).

3. Trichard M, Chaufferin G, Nicoloyannis N. Pharmacoenconomic comparison betweewn homeopathic and antibiotic treatment strategies in recurrent acute rhinopharyngitis in children. Homeopathy. 2005 Jan;94 ( 1): 3-9.
4. Jacobs J, Springer DA, Crothers D. Homeopathic treatment of acute otitis media in children: a preliminary randomized placebo-controlled trial. Pediatr Infect Dis J 2001; 20: 177 -183.
5. Steinsbekk et al. Homeopatic care for the prevention of upper respiratory tract infections in children: a pragmatic, randomised, controlled trial comparing individualized homeopatic care and waiting list controls. Complementary Therapies in Medicine 2005 18 oct. ( online pre-pub).


Homeopati er spesielt nyttig ved behandling av mentale og emosjonelle plager. Det er en stadig økende bekymring når det gjelder foreskriving av medisiner, med mulig uønskede bivirkninger, til barn ved tilstander som ADHD. En nylig gjennomført studie der homeopati ble brukt i behandlingen av disse barna visste positive resultater. (6).

6. Frei et al. Homeopatic treatment o fchildren with attention deficit hyperactivity disorder: a randomised, doubble, blind, placebo controlled crossover trial. Eur J Ppediatr. 2005 Jul 27; (Epub)
 

Homeopati som et alternativ til konvensjonell behandling

Den europeiske unionen har utført undersøkelser som viser at kun 50% av konvensjonelle legemidler er blitt testet for den spesifikke virkningen på barn (7). Fordi barn er kjemisk og hormonelt forskjellige fra voksne, kan virkningen av legemidler testet på voksne gi svært forskjellige virkninger hos barn. Legemidler og operasjon vil alltid være nødvendig for visse tilstander hos barn. Homeopati kan tilby en sikker, effektiv behandling for mange tilstander der det foreligger utilstekkelige data om legemidlers trygghet og effektivitet i forhold til barns helse.

7. COM (2004) 599 Draft directive on medicinal products fro pediatric use
 

Tid til samtale for å se på årsakssammenheng ved barns sykdom

I en homeopatisk konsultasjon gis forelsdre og barn tid og rom for en samtale om barnets allmentilstand og mulige årsaker til barets helseplager. I tillegg til å gi barnet den individuelle homeopatiske medisin som best kan hjelpe barnets tilstand, vil homeopaten også kunne gi råd om f.eks. kostholdsendringer. Det er ikke uvanlig at barnets plager kan være forårsaket og forverret av f eks livsstilsfaktorer og sosiale konflikter.
 

Behandlig av barn

Det finnes et utvalg av bøker som omhandler homeopatisk behandlig.
NHL anbefaler alltid foreldre å oppsøke homeopat MNHL eller legehjelp ved alvorlige eller kroniske tilstander.

Oversatt til norsk fra brosjyren til The Society of Homeophaths: "Homeopathy for babies and children".