Menopause og overgangsalder

 

Menopausen er en naturlig prosess, men noen ganger kommer kroppen ut av balanse, og trenger hjelp til å få god helse tilbake.
 

Homeopatisk behandling for menopausen

Homeopati er et medisinsk system basert på å behandle individuelt med svært fortynnede substanser i tablettform. Disse trigger kroppens naturlige evne til å bli bra igjen. Basert på erfaringen med å foreskrive medisin utifra symptomene, likhetsprinsippet, vil en homeopat finne den mest passende medisinen til hver enkelt pasient.
 

Har akupunktur effekt på hetetokter i overgangsalder?

Opplever du, som så mange andre, plagsomme hetetokter i forbindelse med overgangsalderen? Noen plages så mye at det legger en stor demper på livskvaliteten. Det er flere ting som kan være med på å begrense plagene, blant annet akupunktur.
 

Hva er Menopause?

Menopausen er tiden da, som en del av den naturlige aldringsprosessen, en kvinnes menstruasjonssylkus begynner å bli uregelsmessig for til slutt å opphøre.
Denne “livsforandringen” skjer mellom alderen 45 til 55 år, men kan forekomme tidligere eller senere enn dette av ulike årsaker.


Hva skjer I menopausen?

Når kropp din nærmer seg menopausen, blir ovariene gradvis mindre aktive, i det de produserer mindre østrogen og progesteron. Når nivåene av disse hormonene faller, vil menstruasjonssyklusen bli forstyrret. Dette variere fra kvine til kvinne. Vanligst er at menstruasjonsblødningene blir mindre og lengre hopp mellom hver periode, men det motsatte kan også forekomme. Dette er en periode I livet som mange kvinner trenger medisinsk hjelp til å komme seg igjennom.
 

Hvordan vet jeg om jeg er i menopausen?

Hos din lege kan du enkelt ta en blod prøve som vil måle nivåene av FSH (follikelstimulerende hormon). Prøven vil bekrefte om du er i overgansalderen eller ikke.
 

Hvilke symptomer vil jeg oppleve?

Mer enn 8 av 10 seiler gjennom menopausen uten symptomer, eller kun svært mild grad av besvær.
Men noen kvinner opplever svært plagsomme symptomer som hindrer dem i det daglige liv. Menopause symptomer kan starte opp til 5 år før menstruasjonen endelig opphører. Vanligvis varer det i et år eller to.
Vanligst å oppleve er hetebølger, nattsvette, hodepine, humørsvingninger og mindre sexlyst.

“Homeopathic treatment can help with
hot flushes and sweats, tiredness,
anxiety, sleeping difficulties, mood
swings and headaches.“

 

Kosthold og Trening

Når kroppen forandrer seg mot og gjennom overgansalderen er det viktig å gjøre nødvendige livsstilsforandringer. Etter overgangsalderen vil det være en naturlig nedgang i bentettheten (økt risiko for osteoporose). En kvinnes hormonelle beskyttelse mot hjerte-kar sykdommer vil ogå bortfalle og gjøre risikoen like stor som hos mannen. Av denne grunn kan det være lurt å gjøre visse endringer i kost- og treningsrutiner.

Jeg kan gi deg kostholdsråd som kan hjelpe og forebygge mot plager i forbindelse med menopausen.
 

Hvordan foregår den homeopatiske behandlingen?

Jeg vil danne meg et bilde av dine plager, inkludert fysisk, mental og emosjonell tilstanden. Hvordan du føler deg? Din personlighet og hvordan du forholder deg til omgivelsene er også viktig. Alle disse faktorene er viktige for at jeg skal finne den rette medisinen til deg.

“81 % of 102 women at an NHS
Well-women clinic in Sheffield reported
improvement of menopausal symptoms
after homepatic treatment.”

2. Relton C, Weatherly-Jones E. Homeopathy service in a Nathional Health Service community menopause clinic: audit of clinical outcomees. Mneopause int, 2005; 11 (2) 72-3