Et tilbakeblikk

Fra 1990 til 1994 jobbet jeg med fotsone og øreakupuntur ved Markveien Naturmedisinske senter, samt ved Oslo Naturmedisinske senter; avdeling Ring Medisinske. To anerkjente og velrenomerte behandlingssentre jeg er stolt over å ha vært en del av.
Det var foregangsmannen Jens Moe som var initiativtaker til den alternative avdelingen ved Ring medisinske. I sin tid var det også Jens Moe som startet Norsk Luftambulanse.

Siden 1994 har jeg drevet fulltidspraksis. Da startet jeg, sammen med tre medstudenter, CC Vest homeopatiske klinikk på Helsehjørnet på Lilleaker, Oslo. Her opparbeidet vi et flott tverrfaglig fellesskap med legesenter, tannklinikk, mensendiek fysioterapi, kiropraktor og apotek. Denne klinikken drev jeg frem til jeg ble fast boende i Ulsteinvik I 2001.

Fra 2001 frem til i dag har jeg drevet egen klinikk i Ulsteinvik.

Fra alle tre klinikkene har jeg erfaring med å jobbe tverrfaglig, på tvers av profesjoner.

anncharlotte_f.png

Klinikkerfaring


2001 - d.d.

Egen klinikk i Ulsteinvik


1994 - d.d.

Egen fulltidspraksis


1994 - 2001

CC Vest homeopatiske klinikk på Helsehjørnet, Lilleaker, Oslo. Dette var et tverrfaglig fellesskap med legesenter, tannklinikk, mensendiek-fysioterapi, kiropraktor, apotek og felles bedriftshelsetjeneste.


1990 - 1994

Markveien Naturmedisinske senter og Oslo Naturmedisinske senter, Ring Medisinske. Fotsone, øreakupuntur og homeopati.


Samarbeid/prosjekt


2001 - d.d.

 

Samarbeider med Ulstein Helsestasjon om obligatorisk helserettet informasjon til alle småbarnsforeldre ved asylmottaket i Ulsteinvik. Tema: Kosthold og helse - Påkledning og hygiene - Når barnet blir sykt - Hva kan du gjøre når barnet skader seg? - Samspill mellom barn og voksen - Psykisk helse m.m


2001 - d.d.

Asylmottaket Link gir tilbud til sine beboere om behandling hos meg. Voksne og barn. Erfaring med behandling av plager knyttet til: Sengevæting, konsentrasjonsvansker , angst søvnproblemer , psykiske lidelser , muskel- /skjelettplager, fordøyelsesplager