Medlemskap


Akupunkturforeningen

Akupunkturforeningen har over 700 medlemmer. For å bli godkjent som medlem stilles det strenge krav til kunnskap i både skolemedisinske fag og akupunktur.
Akupunktører som søker medlemskap i Akupunkturforeningen skal ha bestått eksamen fra utdanningsinstitusjon som bygger sin undervisning på de teoretiske og filosofiske rammene av tradisjonell kinesisk medisin.
Det er krav om 240 studiepoeng (stp) for medlemskap, dvs 4-årig utdanning. Av disse kreves 120 stp i akupunktur og 90 stp i de medisinske fagene anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Akupunkturforeningens vedtekter finner du her.

Medlemmer som oppfyller vilkårene har rett til å benytte tittelen "Akupunktør medlem av Akupunkturforeningen."
Ingen andre komplementære behandlingsformer stiller så strenge krav til medisinsk fagkunnskap som Akupunkturforeningen gjør. Dette gjøres selvsagt av hensyn til din sikkerhet som pasient.
Akupunkturforeningen har også søkt om autorisasjon som helsepersonell.

Her finner du oversikt over min utdanning og erfaring.

Les mer på www.akupunktur.no


Norske Homeopaters Landsforbund

NHL er det eneste særforbund for homeopater i Norge.
Pr 1. september 2007 samler forbundet ca. 360 praktiserende homeopater og ca. 70 studentmedlemmer.
Homeopater har praktisert i Norge siden slutten av 1800-tallet.
NHL har kvalitetssikret norske homeopaters utdannelse og praksis siden 1930.
Medlemmene har en 5-årig utdannelse innen medisinske fag og homeopati.
 

Hvorfor skal du velge en homeopat MNHL?

I dag kan hvem som helst kalle seg homeopat og behandle pasienter. Din trygghet som pasient ivaretas ved å oppsøke en ”Homeopat MNHL”. Denne tittelen har bare homeopater som er medlem av Norske Homeoptaers Landsforbund (NHL) rett til å bruke. Les mer på www.nhl.no
 

To skoler i Norge gir utdannelse som kvalifiserer til medlemskap:

Norsk Akademi for Naturmedisin (NAN)
Kongsveien 30, 0193 Oslo. Tlf: 23 30 42 20 Webside: www.nan.no

Skandinavisk Institutt for Klassisk Homeopati (SIKH)
John Collets allé 75, 0854 Oslo.Tlf: 22 02 80 62 Webside: www.sikh.no