Filosofi

Mine mål for deg:

Se hele deg som menneske – ikke bare et symptom av gangen
Se samspillet mellom det fysiske, emosjonelle og psykiske.
Finne årsakene til sykdom, ikke behandle kroppen stykkevis og delt.
Hjelpe deg til å bli frisk på en naturlig måte – slik kroppen er skapt for å leges.
Veilede, og hjelpe deg til å ta vare på deg selv og din helse, ved å lytte til kroppens signaler og forebygge sykdom.
Bedre din livskvalitet!

Jeg vil tilby en helhetlig behandling av dine helseplager og sykdommer!