Forskning på akupunktur er viktig, både for vitenskapelig å verifisere det erfaringen har vist oss, men også for å skaffe ny kunnskap.

II perioden 2003 - 2010 ble det i Norge avlagt hele seks doktorgrader i og om akupunktur, ved tre ulike universiteter. I det samme tidsrommet er det også utført flere store enkeltstudier.

Norske doktorgrader i akupunktur.

Les mer om norsk forskning på akupunktur.

På Akupunkturforeningens sider finner du mere stoff om forskning på akupunktur.