Fagstoff om homeopati

Forskningsprosjekt


Flere homeopatiske forskningsprosjekt er i gang i Norge. Det finnes flere vitenskapelige forsøk som viser at homeoptisk behandling har effekt. Forsøkene sprer seg over en rekke pasientgrupper med plager som for eksempel allergi, leddgikt, fibromyalgi, psoriasis, migrene, betente mandler, influensa, angst og depresjoner.
 

Første norske doktorgrad i homeopati


I 2005 tok for første gang i Norge en homeopat doktorgrad. Aslak Steinsbekk forsvarte sin doktorgrad i klinisk homeopati under en disputas på Universitet i Trondheim: “Homeopaty in the prevention of upper repiratory tract infections in children”.
 

NAFKAM


Nationalt forskningssenter innen komplimentær og alternativ medisn (NAFKAM) er en egen enhet under Det medisinske Fakultet ved Universitetet i Tromsø som koordinerer godkjent forskning på alternativ forskning generelt.

Mer informasjon om NAFKAM finner du på NAFKAMs egne nettsider.

Forøvrig henvises det il NHL sine internettsider www.nhl.no for mer detaljert oversikt over aktuell forskning på homeopati.