Homeopatiens Historie

Homeopati som behandlingsform er over 200 år gammel, men har sine røtter helt tilbake til Hippokrates (legekunstens far) sin tid. Han var den første som beskrev likhetsprinsippet i medisinsk behandling.

Hippokrates benyttet medisiner etter homeopatiske prinsipper allerede i oldtiden. I 1790 gjenoppdaget den tyske legen Samuel Hahnemann homeopatien og satte den i system. Han gjorde kliniske forsøk på seg selv, venner og familie ved at de inntok stoffer fra ulike planter. Hahneman fulgte nøye med på hva somskjedde og noterte systematisk ned alle symptomer forskspersonene fikk.

Han oppdaget at stoffer fra naturen inneholdt unike egenskaper som viste seg å kunne behandle og fjerne sykdomssymptomer hos mennesker.
Han fant også ut at ved å fortynne og riste medisinen (potensere den) fikk den bedre og sterkere effekt.

De siste 200 år har homeopatien vært i en stadig utvikling, og praktiseres i dag i alle verdensdeler. I store deler av Europa og India er homeopati et tilbud.
Faget er i stadig utvikling, og nye måter å bruke homeopatien på blir stadig tatt i bruk.

Homeopatien har slått rot over hele verden. I mange land er den en del av det offentlige helsevesenet