Hva kan behandles med homeopati

Homeopati brukes i behandlingen av akutte og kroniske sykdommer hos barn og voksne i alle aldre. Alle pasientens symptomer inkluderes i behandlingsstrategien og målet med behandlingen er ikke kun å fjerne de lokale symptomene, men også å styrke pasientens generelle tilstand.
Med godt resultat benyttes også homeopati på dyr.
Homeopati brukes også som forebyggende helsearbeid fordi behandlingen styrker kroppens evne til å lege seg selv.


Plager jeg ofte behandler med homeopati

  • allergier
  • øvre luftveisplager / bihulebetennelse / øreverk / gjentatte infeksjoner hos voksne og barn
  • muskel- og skjellettplager / frozen shoulder / tennisalbue / stiv nakke og skulder / ryggsmerter / prolaps / hodepine
  • mage- og tarmplager / allergier / intoleranser / magekatarr / treg mage / diare / kvalme / luftplager / oppblåsthet
  • hudlidelser / eksem / psoriasis / kviser / acne
  • hormonelle plager / menstruasjonssmerter / kraftige blødninger / uregelsmessig menstruasjon / tretthet / humørsvingninger / hetetokter / nattesvette
  • ufrivillig barnløshet /dårlig sædkvalitet / tette eggledere / endometriose / pco
  • svangerskapsrelaterte plager / kvalme / bekkenløsning / tretthet / truende fødsel
  • plager hos barn / kolikk / søvnproblemer / eksem / øreverk / feber
  • psykiske plager / angst / depresjon / ADHD / uro / konsentrasjonsvansker / søvnvansker


Hvorfor blir vi syke?

Mennesket har evnen til å helbrede seg selv uten medisiner. Får du for eksempel et lite kutt i fingeren, gror det i løpet av noen dager, spiser du bedervet mat, kvitter kroppen seg med dette ved oppkast eller diarè.
Sykdom oppstår blant annet når denne evnen til å lege seg selv er nedsatt. Årsaker kan skyldes arv eller fysiske og psykiske påkjenninger som for eksempel stress, bekymringer, forurensning, infeksjon, dårlig kosthold eller lite søvn.
Homeopaten ser på symptomene ved sykdom som et resultat av kroppens egen anstrengelse for å bli frisk.