Intoleransetester


EU Bio Tek / ELISA-metoden

Ved mistanke om Allergi / intoleranse benytter jeg meg av EU BioTek sine intoleransetester. For å ta en av disse må man først ha en konsultasjon for å kartlegge omfanget av problemet.
Testen analyseres ut fra blod fra en fingerprikktest (kapillærprøve). Analysen blir utført hos US BioTek Laboratories i Seattle, USA. Laboratoriet har lang erfaring med bl.a. denne type tester. Testmetoden kalles ELISA-metoden, som er en meget anerkjent testmetode bl.a. i forbindelse med testing av HIV.

Matintoleransetesten (IgG only) tester 96 vanlige matvarer, og reaksjonene graderes etter følgende:

  • No reaction (Ingen reaksjon)
  • Low reaction (Lav reaksjon)
  • Moderate reaction (Moderat reaksjon)
  • High reaction (Høy reaksjon)

Testresultatet er lett lesbart, men en behandler / terapeut med riktig kompetanse vil kunne forklare eventuelle kryssreaksjoner og andre sammenhenger, samt sette inn de riktige tiltakene for å få gjort noe med det som er årsaken til matintoleransen.
Tiltak på bakgrunn av mottatte analysesvar er avgjørende for hvilket resultat du vil oppnå på sikt. Disse prøvene er ikke konklusive i seg selv, men gir et godt grunnlag for en eliminasjons-/ provokasjons-diett.
Eliminasjons-/ provokasjons-dietten er viktig for å kartlegge og bekrefte eventuelle reaksjoner som dukket opp på intoleransetestene, og følges opp i etterkant av meg.

 

Har du spørsmål til testing av allergi eller intoleranse?