Homeopati

Mennesker i alle aldre kan behandles med homeopati. Behandlingsformen brukes ved både akutte og kroniske plager - hos så vel voksne som barn. Homeopati brukes også ved behandling av dyr. I dag praktiseres homoepati i alle verdensdeler. Jeg har over 20 års erfaring med pasientbehandling. Det har gitt meg god kunnskap og bred forståelse av helhetlig helse.

 

Plager jeg ofte behandler med homeopati

  • allergier
  • øvre luftveisplager
  • muskel- og skjellettplager
  • mage- og tarmplager
  • hudlidelser
  • hormonelle plager
  • ufrivillig barnløshet
  • svangerskapsrelaterte plager
  • plager hos barn
  • psykiske plager

Les mer her om hva som kan behandles med homeopati.