Kognitiv terapi

Psykiske lidelser er et omfattende samfunnsproblem. Det er viktig med gode metoder og et godt system som kan gi profesjonell hjelp.
Mange opplever at kognitiv terapi er en fornuftig og jordnær måte å jobbe med psykiske helseproblemer på. Dessuten har forskning dokumentert at metoden har hjulpet mange til å få kontroll med problemene sine. Det er utviklet tilnærminger som er spesielt tilrettelagt for en rekke pasientgrupper med ulike former for psykiske og somatiske lidelser, både hos barn og voksne.

Les hva psykolog Torkil Berge skriver om kognitiv terapi her.

 

Kognitiv samtale kan hjelpe deg å bli frisk

I behandling bruker jeg enten den kognitive samtalen som en selvstendig behandlingsform eller som et godt supplerende verktøy ved akupunkturbehandling og kostveiledning. Hele deg hører sammen! Jeg er opptatt av at du som menneske med både kropp og sjel skal komme tilbake i balanse, og bli frisk!